Konfigurowanie przesunięcia czasu

Można wyświetlać czas lokalny zamiast uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po ustawieniu czasu lokalnego za wartością czasu wyświetlany jest symbol LOC.

UWAGA: Po wykonaniu wywołania DSC czas wysyłany jest w formacie UTC.
  1. Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > JEDNOSTKI > CZAS > DRYF.
  2. Obróć pokrętło SELECT, aby ustawić przesunięcie czasu w odniesieniu do UTC.
  3. Wybierz OK.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023