Ustawienia systemowe

Wybierz MENU > SYSTEM.
WYŚWIETLACZ

Umożliwia regulowanie podświetlenia i kontrastu.

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Umożliwia ustawienie głośności lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych klawiszy i pokręteł.

AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE

Umożliwia automatyczne uruchomienie radia po włączeniu zasilania.

JĘZYK

Umożliwia ustawienie języka w radiu.

KONFIGURACJA WEWNĘTRZNEJ ANTENY GPS

Turns on or off the internal GPS antenna.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023