Ustawienia systemowe

Wybierz MENU > SYSTEM.
DISPLAY

Umożliwia regulowanie podświetlenia i kontrastu.

BEEPER

Umożliwia ustawienie głośności lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych klawiszy i pokręteł.

AUTO POWER-ON

Umożliwia automatyczne uruchomienie radia po włączeniu zasilania.

LANGUAGE

Umożliwia ustawienie języka w radiu.

INT GPS SETUP

Turns on or off the internal GPS antenna.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4