Zmiana nazwy kanału

Nazwy kanałów o długości do dziewięciu znaków wyświetlane są w całości na ekranie głównym. Jeśli nazwa kanału jest dłuższa niż dziewięć znaków, pełna nazwa przewija się u góry ekranu, a następnie wyświetlana jest jej skrócona wersja. Można zmienić nazwę kanału, aby odzwierciedlała lokalne znaczenie.

  1. Wybierz kolejno MENU > KANAŁ > NAZWA.
  2. Obróć pokrętło SELECT, aby zmienić kanał, a następnie wybierz OK.
  3. Zmień nazwę kanału (Wprowadzanie tekstu).
  4. Wybierz AKCEPTUJ.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023