Przywracanie ustawień fabrycznych

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych radia. Po przywróceniu ustawień fabrycznych radia wszystkie zmiany w systemie i własne ustawienia zostają utracone. Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie rejestru wywołań, ale zachowane zostają wpisy grup, wpisy listy kontaktów, numer MMSI oraz identyfikator ATIS ID.

  1. Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > SYSTEM INFO > RESET.
  2. Wybierz YES, aby potwierdzić zresetowanie.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4