Róg mgłowy

UWAGA: Funkcja rogu mgłowego nie jest dostępna we wszystkich modelach radia VHF.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji rogu mgłowego należy zamontować syrenę megafonu (urządzenie opcjonalne) na pokładzie łodzi lub na wieży. Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji urządzenia.

Róg mgłowy jest elementem systemu nagłośnieniowego radia. Sygnał rogu mgłowego można nadawać za pomocą syreny megafonu lub głośników zewnętrznych. Radio może automatycznie wyemitować dźwięk syreny według standardowego wzoru lub można ręcznie obsługiwać emisję dźwięku syreny. Podczas ręcznej obsługi rogu mgłowego dźwięki odbierane przez syrenę mogą być słyszalne w głośniku radia pomiędzy sygnałami dźwiękowymi.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023