Ustawianie częstotliwości dźwięku rogu mgłowego

Częstotliwość dźwięku syreny można zwiększać i zmniejszać. Im wyższa częstotliwość, tym wyższe dźwięki, a im niższa częstotliwość, tym niższe dźwięki. Minimalne ustawienie to 200 Hz, a maksymalne 850 Hz. Ustawieniem domyślnym jest 350 Hz. Przepisy prawa regulują właściwą częstotliwość rogu mgłowego odpowiednią do wielkości jednostki pływającej.

  1. Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > FOG FREQUENCY.
  2. Obróć pokrętło SELECT, aby dostosować częstotliwość w odstępach co 50 Hz.
  3. Wybierz ACCEPT.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4