Ręczne włączanie rogu mgłowego

UWAGA: W przypadku ręcznego obsługiwania rogu mgłowego radio nie odbiera sygnałów między dźwiękami syreny.
  1. Wybierz kolejno PA > MGŁA > RĘCZNE.

    Dźwięki są odbierane przez syrenę i słychać je w głośniku radia.

  2. Przytrzymaj PTT.
    UWAGA: Po zwolnieniu przycisku PTT syrena przestaje emitować dźwięki.
  3. Obróć pokrętło SELECT, aby dostosować głośność syreny (opcjonalnie).
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023