Monitorowanie trzech kanałów

Można monitorować jednocześnie bieżący kanał, kanał 16 i kanał o drugim priorytecie.

Wybierz kolejno WATCH > POTRÓJNE.

Na ekranie będą widoczne ikona POTRÓJNE MONITOROWANIE, bieżący kanał, kanał 16 i kanał wybrany jako drugi priorytet. Na przykład POTRÓJNE MONITOROWANIE KAN: oraz 75 + 16 + 9.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023