Monitorowanie wielu kanałów

Przed rozpoczęciem monitorowania wielu kanałów trzeba wyłączyć system ATIS (System automatycznej identyfikacji nadajnika).

Można monitorować kanały priorytetowe i aktualnie wybrany kanał pod kątem nadawania sygnału. Kanał 16 to kanał o najwyższym priorytecie dla radia. Kanał 9 domyślnie jest kanałem o drugim priorytecie dla radia. Można zaprogramować inny kanał jako kanał o drugim priorytecie (Wybór innego kanału o drugim priorytecie).

UWAGA: Po odebraniu sygnału lub nadaniu go na aktualnie wybranym kanale należy powtórzyć czynności, aby wznowić monitorowanie wielu kanałów.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023