Informacje dotyczące znaków towarowych

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHS™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

NMEA® i NMEA 2000® są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. NOAA® jest zarejestrowanym znakiem usługowym Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (National Oceanic and Atmospheric Administration). BoatU.S.® jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiego stowarzyszenia posiadaczy jachtów Boat Owners Association of the United States. Sea Tow® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sea Tow Services International, Inc. United States Power Squadrons® jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji United States Power Squadrons. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023