Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

  1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
  2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023