Wywoływanie indywidualne

 1. Wybierz DSC > INDIVIDUAL.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby ręcznie wprowadzić numer MMSI, wybierz MANUAL, wprowadź numer MMSI i wybierz ACCEPT.

  • Aby wybrać wpis z listy kontaktów, wybierz DIRECTORY i wybierz wpis.

  • Aby wybrać ostatnio wykonane wywołanie, wybierz RECENT CALLS.

 3. Wybierz kanał (Kanały dla wywołań indywidualnych i grupowych).

  Radio prześle żądanie wraz z wywołaniem.

 4. Wybierz CALL.

  Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do poprzedniego kanału, kontynuując nasłuch potwierdzenia na kanale 70. Po otrzymaniu potwierdzenia radio zmieni kanał na kanał wybrany dla wywołania.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4