Przełączanie pomiędzy trybami transmisji 1 W i 25 W

W radiu można regulować moc transmisji sygnału. Niska moc (1 W) jest używana do transmisji lokalnych, a wysoka (25 W) wykorzystywana jest do transmisji dalekiego zasięgu i transmisji sygnałów ratunkowych.

Kiedy dwa sygnały nadawane są na tej samej częstotliwości, radio VHF odbiera tylko mocniejszy sygnał. Wywołania inne niż wzywanie pomocy należy nadawać za pomocą najniższych umożliwiających komunikację ustawień mocy, aby ograniczyć ryzyko zakłócania sygnałów nadawanych przez inne radia.

Na paśmie częstotliwości w USA kanały 13 i 67 muszą mieć domyślnie ustawioną niską moc transmisji (1 W).

In the Canadian channel band, transmissions on channels 13, 15, 17, 20, 1066, 67, 75, 76, and 77 must be low (1 W) by default.

In the International channel band, transmissions on channels 15, 17, 75, and 76 must be low (1 W).

UWAGA: In the USA and Canadian channel bands, you can bypass the power setting for these channels temporarily during transmission (Obchodzenie ustawienia niskiej mocy transmisji). In the International channel band, the radio does not permit transmissions on these channels to be changed to high (25 W).
  1. Wybierz HI/LO.
  2. Wybierz 1W lub 25W.
  3. Wybierz OK.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023