Obchodzenie ustawienia niskiej mocy transmisji

W przypadku pasm częstotliwości w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie transmisje na wybranych kanałach muszą mieć domyślnie ustawioną niską moc transmisji (1 W), ponieważ są one przeznaczone do komunikacji między statkami (mostek-mostek) (Przełączanie pomiędzy trybami transmisji 1 W i 25 W). Jeśli radia nie odbierają tych kanałów z powodu ustawienia niskiej mocy transmisji, można obejść to domyślne ograniczenie w trakcie transmisji.

UWAGA: Na międzynarodowym paśmie częstotliwości radio nie pozwala na wybranie wysokiej mocy transmisji (25 W) dla tych kanałów.
  1. Na kanale amerykańskim lub kanadyjskim z ustawioną domyślnie niską mocą transmisji, np. 13, 17 czy 77, przytrzymaj opcję PTT.
  2. Podczas nadawania wybierz 25W.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023