Wywoływanie wszystkich statków

Wywołania do wszystkich statków są nadawane do wszystkich stacji w zasięgu Twojego radia. Można nadawać dwa rodzaje wywołań do wszystkich statków. Wywołania bezpieczeństwa przekazują istotne informacje dotyczące nawigacji lub pogody. Wywołania pilne przekazują informacje związane z bezpieczeństwem jednostki pływającej lub osoby, jeśli zagrożenie nie jest bezpośrednie. Kapitan decyduje, czy sytuacja wymaga wywołania bezpieczeństwa, czy wywołania pilnego.

  1. Wybierz kolejno DSC > ALL SHIPS.
  2. Wybierz kolejno SAFETY lub URGENCY.
  3. Wybierz kanał (Kanały dla wywołań indywidualnych i grupowych).

    Radio prześle żądanie kanału wraz z wywołaniem.

  4. Wybierz CALL.

    Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do wybranego kanału.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4