Korzystanie z megafonu

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji megafonu należy zamontować syrenę megafonu na pokładzie łodzi lub na wieży (opcjonalnie). Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji urządzenia.

Megafon umożliwia przekazywanie komunikatów na łodzi lub z łodzi na brzeg, a także pozwala na dwukierunkową komunikację między połączonymi radiami. Można nadać komunikat do statku za pomocą radia lub mikrofonu, a dźwięk odebrany przez syrenę można usłyszeć w głośniku radia. W przypadku jednostek z zamkniętą kabiną megafon umożliwia słuchanie dźwięków z pokładu.

UWAGA: Funkcja megafonu nie jest dostępna we wszystkich modelach radia VHF.
UWAGA: Jeśli radio jest w trybie megafonu, nie odbiera sygnałów nadawanych na aktualnie aktywnym kanale.
  1. Wybierz kolejno PA > MEGAFON.

    Dźwięki odbierane przez syrenę słychać w głośniku radia.

  2. Przytrzymaj PTT.
  3. Wybierz opcję:
    • Aby nadać komunikat, mów do mikrofonu.

    • Aby ustawić głośność megafonu, obróć pokrętło SELECT na radiu lub wybierz Strzałka w górę bądź Strzałka w dół na mikrofonie.

  4. Zwolnij PTT, aby zakończyć nadawanie i nasłuchuj sygnału z innych połączonych urządzeń radiowych na łodzi.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023