Żądanie pozycji jednostki pływającej

Dane o pozycji odebrane ze stacji odpowiadających na żądanie pozycji przesyłane są za pośrednictwem sieci NMEA®. Jednostkę pływającą można śledzić za pomocą plotera nawigacyjnego Garmin®.

  1. Wybierz kolejno DSC > ŻĄDANIE POZYCJI.
  2. Wybierz opcję:
    • Aby ręcznie wprowadzić numer MMSI, wybierz RĘCZNE, wprowadź numer MMSI i wybierz AKCEPTUJ.

    • Aby wybrać wpis z listy kontaktów, wybierz KATALOG i wybierz wpis.

  3. Wybierz WYWOŁANIE.

    Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do poprzedniego kanału. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat OCZEKIWANIE NA POTWIERDZENIE.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023