Nadawanie za pomocą radia

 1. Wybierz odpowiedni kanał.
 2. Sprawdź, czy kanał jest wolny.
  UWAGA: Zgodnie z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) i międzynarodowymi wytycznymi nie wolno przerywać komunikacji innym użytkownikom.
 3. Na mikrofonie przytrzymaj PTT.

  Na górze ekranu zostanie wyświetlony symbol Symbol transmisji.

 4. Mów do mikrofonu.
  UWAGA: Maksymalny czas transmisji wynosi pięć minut. Po upływie pięciu minut PTT zostaje wyłączony do czasu zwolnienia PTT.
 5. Zwolnij PTT.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023