Skanowanie wszystkich kanałów

Podczas skanowania kanałów radio wyszukuje kanały, które nadają sygnał. Kiedy kanał nadaje sygnał, radio zatrzymuje się na tym kanale do czasu zakończenia nadawania. Po kilku sekundach braku aktywności na kanale radio ponownie rozpoczyna skanowanie.

UWAGA: Po włączeniu systemu ATIS (System automatycznej identyfikacji nadajnika) radio nie przeprowadza skanowania ani nie zapisuje kanałów.
 1. Wybierz kolejno SKANUJ > WSZYSTKO.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby pominąć aktywny kanał podczas kolejnych wyszukiwań i wznowić skanowanie, wybierz POMIŃ.

  • Aby przeskanować kanał 16 za każdym razem, gdy skanowany jest inny kanał, wybierz +CH16.

   Na przykład radio skanuje kanał 21, kanał 16, kanał 22, kanał 16 itd.

   +CH16 wyświetli się na ekranie urządzenia.

  • Aby skanować kanał 16 w zwykłej kolejności, wybierz -CH16.

   Na przykład radio skanuje kanał 14, kanał 15, kanał 16, kanał 17 itd.

  • Aby zakończyć skanowanie, wybierz ZAKOŃCZ.

   Radio zakończy skanowanie i włączy ostatnio używany aktywny kanał.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023