Przełączanie na kanały priorytetowe

Możesz szybko przełączać pomiędzy obecnie wybranym kanałem a kanałem priorytetowym. Po wybraniu kanału priorytetowego automatycznie ustawiana jest wysoka moc transmisji (25 W), a po ponownym wybraniu bieżącego kanału moc nadawania powraca do poprzednich ustawień.

W modelach na rynek północnoamerykański można szybko przełączać pomiędzy kanałem 16, kanałem o drugim priorytecie i pierwotnym kanałem, korzystając z klawisza 16/9.

W modelach dostępnych na rynku międzynarodowym można szybko przełączać pomiędzy kanałem 16 i pierwotnym kanałem, korzystając z klawisza 16+.

  1. Aby przełączyć z bieżącego kanału na kanał 16, wybierz 16/9 lub 16+.

    Moc transmisji zwiększy się automatycznie do 25 W. Można wybrać kolejno HI/LO > 1W, aby ustawić niską moc transmisji (1 W).

  2. W modelach na rynek północnoamerykański wybierz 16/9, aby przełączyć na kanał o drugim priorytecie.
  3. Wybierz 16/9 lub 16+, aby powrócić do poprzedniego kanału i poprzednich ustawień mocy transmisji.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023