Włączanie i wyłączanie alertów pogodowych

Można ustawić dźwiękowe alerty pogodowe (WX), które są odtwarzane podczas korzystania ze standardowych kanałów radiowych.

  1. Ustawiając kanały pogodowe, wybierz ALERT, aby włączyć lub wyłączyć alerty pogodowe.

    Symbol Symbol ostrzeżeń pogodowych oznacza, że alerty pogodowe są włączone.

  2. Wybierz ZAKOŃCZ.

    Radio powróci do normalnej pracy z włączoną funkcją monitorowania alertów pogodowych.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023