Informacje o NMEA 2000 PGN

Tabela 1. Transmituj

PGN

Opis

059392

Potwierdzenie ISO

060928

Uzyskanie adresu ISO

061184

Jedna ramka — informacje zastrzeżone

126208

NMEA® — żądanie funkcji grupowej

126464

Funkcja grupowa PGN

126720

Szybki pakiet — informacje zastrzeżone

126993

Praca serca

126996

Informacje o produkcie

126998

Informacje na temat konfiguracji

129799

Częstotliwość/tryb/moc radia

129808

Informacja o wywołaniu DSC

Tabela 2. Odbiór

PGN

Opis

059392

Potwierdzenie ISO

059904

Żądanie ISO

060160

Protokół transportowy ISO, przesyłanie danych

060416

Protokół transportowy ISO, zarządzanie połączeniem — funkcja grupowa RTS

060928

Uzyskanie adresu ISO

061184

Jedna ramka — informacje zastrzeżone

065240

Uzyskanie adresu ISO

126208

NMEA — żądanie funkcji grupowej

126720

Szybki pakiet — informacje zastrzeżone

129026

COG i PND, szybka aktualizacja

129029

Dane pozycji GNSS

129044

Układ odniesienia

Tabela 3. Nadawanie (tylko modele AIS)

PGN

Opis

129038

Raport pozycji A klasy AIS

129039

Raport pozycji B klasy AIS

129040

Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS

129041

Raport dot. pomocy nawigacyjnych AIS

129794

Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A

129798

Lotniczy raport pozycji AIS SAR

129802

Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS

129809

Dane statyczne AIS klasy B „CS”, część A

129810

Dane statyczne AIS klasy B „CS”, część B

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023