Odbieranie żądania pozycji

Można skonfigurować radio, aby odpowiadało automatycznie na przychodzące żądania pozycji lub wyświetlało monit o przejrzenie i zaakceptowanie żądania przed wysłaniem odpowiedzi (Automatyczne wysyłanie odpowiedzi).

W przypadku odebrania żądania pozycji przy włączonej funkcji automatycznego odpowiadania na ekranie wyświetli się WYSYŁANIE POTWIERDZENIA i radio automatycznie wyśle Twoją pozycję. Po wysłaniu pozycji na ekranie wyświetlony zostanie komunikat POZYCJA WYSŁANA.

W przypadku odebrania żądania pozycji przy wyłączonej funkcji automatycznego odpowiadania na ekranie wyświetlone zostanie ŻĄDANIE POZYCJI.

W przypadku odebrania żądania pozycji przy wyłączonej funkcji automatycznego odpowiadania wybierz OK, a następnie wybierz opcję:
  • Aby odpowiedzieć na żądanie pozycji, wykorzystując bieżącą pozycję, wybierz OK.

    Jeśli dostępne są dane pozycji GPS lub wprowadzone ręcznie, radio prześle Twoją pozycję innej jednostce pływającej.

  • Aby zignorować żądanie pozycji, wybierz CLEAR.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023