Alarmy i wiadomości

BATTERY ALRM

Uruchamia się, gdy napięcie akumulatora osiągnie określony niski lub wysoki poziom. Sprawdź okablowanie akumulatora.

WX

Uruchamia się, jeśli ustawione zostały alerty pogodowe, a radio wykryło przychodzący alert (Prognozy i alerty pogodowe NOAA). Radio dostraja się automatycznie do kanału pogodowego, który nadaje alert.

GPS ALARM

Najpierw uruchamia się, jeśli dane GPS z sieci NMEA® lub dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze niż cztery godziny. Uruchamia się ponownie, jeśli dane GPS z sieci NMEA lub dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze niż 23,5 godziny (Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji).

POSITION TRACKING

Wyświetla się po pięciu kolejnych nieudanych próbach uzyskania informacji od jednostki pływającej (Śledzenie pozycji).

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4