Przywracanie osobistego rekordu

Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić wcześniejszy rekord.

  1. Na tarczy zegarka przytrzymaj Symbol menu.
  2. Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
  3. Wybierz dyscyplinę sportu.
  4. Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
  5. Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
    UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024