Usuwanie historii

  1. Na tarczy zegarka przytrzymaj Symbol menu.
  2. Wybierz kolejno Historia > Opcje.
  3. Wybierz opcję:
    • Wybierz Usuń wszy​stkie aktywności, aby usunąć wszystkie aktywności z historii.

    • Wybierz Zeruj podsumowania, aby wyzerować wszystkie podsumowania dotyczące dystansu i czasu.

      UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024