Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie. Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat produktu i licencji.

  1. Przytrzymaj Symbol menu.
  2. W menu systemu wybierz O systemie.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024