Wyświetlanie podsumowania danych

Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu i czasu zapisane w zegarku.

  1. Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj Symbol menu.
  2. Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
  3. Wybierz aktywność.
  4. Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne podsumowanie.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024