Usuwanie osobistych rekordów

  1. Na tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj Symbol menu.
  2. Wybierz kolejno Historia > Rekordy.
  3. Wybierz dyscyplinę sportu.
  4. Wybierz opcję:
    • Aby usunąć jeden rekord, wybierz go, a następnie wybierz kolejno Usuń rekord > Tak.

    • Aby usunąć wszystkie rekordy dotyczące sportu, wybierz kolejno Usuń wszystkie rekordy > Tak.

    UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024