Informacje o czasie działania baterii

Rzeczywisty czas działania baterii zależy od używanych w zegarku funkcji, np. pomiaru tętna na nadgarstku, powiadomień z telefonu, sygnału GPS oraz połączonych czujników.

Tryb

Czas działania baterii

Tryb aktywności z trybem Tylko GPS i nadgarstkowym pomiarem tętna

Do 42 godz.

Do 49 godzin w trybie ładowania energią słoneczną1

Tryb aktywności z trybem Tylko GPS, nadgarstkowym pomiarem tętna i odtwarzaniem muzyki

Do 10,5 godz.

Tryb aktywności z trybem Wszystkie systemy i nadgarstkowym pomiarem tętna

Do 31 godz.

Do 34 godzin w trybie ładowania energią słoneczną2

Tryb aktywności z trybem Wszystkie systemy, nadgarstkowym pomiarem tętna i odtwarzaniem muzyki

Do 10 godz.

Tryb aktywności z trybem Wszystkie + wielopasmowe i nadgarstkowym pomiarem tętna

Do 20 godz.

Do 22 godzin w trybie ładowania energią słoneczną

Tryb aktywności z trybem Wszystkie + wielopasmowe, nadgarstkowym pomiarem tętna i odtwarzaniem muzyki

Do 8,5 godz.

Tryb aktywności z trybem UltraTrac i nadgarstkowym pomiarem tętna

Do 80 godz.

Do 110 godzin w trybie ładowania energią słoneczną3

Tryb zegarka

Do 15 dni

Do 20 dni w trybie ładowania energią słoneczną4

1 Przy oświetleniu 50 000 luksów
2 Przy oświetleniu 50 000 luksów
3 Przy oświetleniu 50 000 luksów
4 Całodzienne użytkowanie w tym 3 godz. pracy dziennie na zewnątrz przy oświetleniu 50 000 luksów
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024