Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna

Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie intensywności treningu.

  1. Na tarczy zegarka przytrzymaj Symbol menu.
  2. Wybierz Historia.
  3. Wybierz Ten tydzień lub Poprzednie tygodnie.
  4. Wybierz aktywność.
  5. Wybierz START, a następnie Tętno.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v9
Czerwiec 2024