Wskazówki dotyczące ładowania zegarka

  1. Podłącz ładowarkę do zegarka, aby naładować go przez przewód USB (Ładowanie zegarka).

    Aby naładować zegarek, przewód USB należy podłączyć do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin® i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB w komputerze. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa do dwóch godzin.

  2. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 100%, odłącz ładowarkę od zegarka.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024