Usuwanie plików

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

  1. Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
  2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
  3. Wybierz plik.
  4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
    UWAGA: Systemy operacyjne Mac® zapewniają ograniczone wsparcie trybu przesyłu plików MTP. Otwórz dysk Garmin w systemie operacyjnym Windows®. Do usunięcia plików muzycznych z urządzenia należy użyć aplikacji Garmin Express™.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024