Czyszczenie zegarka

PRZESTROGA

Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać podrażnienie skóry po długotrwałym korzystaniu z zegarka, szczególnie jeśli użytkownik ma wrażliwą skórę lub alergie. W razie wystąpienia jakiekolwiek podrażnienia skóry, należy zdjąć zegarek i pozwolić skórze wrócić do normalnego stanu. W celu uniknięcia podrażnień skóry należy pilnować, aby zegarek był czysty i suchy oraz nie zakładać go zbyt ciasno na nadgarstku.

PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/fitandcare.
  1. Opłucz wodą lub użyj wilgotnej, niestrzępiącej się ściereczki.
  2. Pozostaw zegarek do całkowitego wyschnięcia.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Marzec 2024