Funkcje związane z tętnem

Zegarek jest wyposażony w nadgarstkowy czujnik tętna i jest zgodny z piersiowymi czujnikami tętna. Można wyświetlać dane tętna, korzystając z podglądu tętna. Jeśli dostępne są zarówno dane tętna z nadgarstkowego czujnika tętna, jak i dane tętna z czujnika piersiowego, zegarek będzie korzystać z danych tętna czujnika piersiowego.

W domyślnej pętli dostępnych poglądów jest kilka funkcji powiązanych z pomiarami tętna.

Symbol tętna

Bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm). Dostępny jest wykres Twojego tętna z ostatnich czterech godzin, najwyższa i najniższa wartość są podświetlone.

Symbol stresu

Poziom stresu. Zegarek mierzy zmienność tętna, gdy użytkownik stoi w miejscu, aby ocenić natężenie stresu. Im niższa wartość, tym mniejsze natężenie wysiłku.

Symbol Body Battery

Bieżący poziom energii Body Battery™. Zegarek obliczy bieżący poziom energii na podstawie danych dotyczących snu, stresu i aktywności. Im niższa wartość, tym wyższy poziom energii.

Symbol pulsoksymetru

Bieżący poziom stężenia tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku.

UWAGA: Czujnik pulsoksymetru znajduje się z tyłu zegarka.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v6
Wrzesień 2023