Korzystanie z historii

Historia zawiera poprzednie aktywności, które zapisano w zegarku.

Zegarek jest wyposażony w podgląd historii umożliwiający szybki dostęp do danych aktywności (Podglądy).

 1. Na tarczy zegarka przytrzymaj Symbol menu.
 2. Wybierz Historia.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby wyświetlić aktywność z tego tygodnia, wybierz Ten tydzień.

  • Aby wyświetlić aktywność zakończoną wcześniej, wybierz Poprzednie tygodnie, a następnie wybierz tydzień.

  • Aby wyświetlić rekordy osobiste wg dyscypliny sportu, wybierz Rekordy (Osobiste rekordy).

  • Aby wyświetlić podsumowanie tygodniowe lub miesięczne, wybierz Podsumowanie.

 4. Wybierz aktywność.
 5. Wybierz przycisk START.
 6. Wybierz opcję:
  • Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności, wybierz Wszystkie statystyki.

  • Aby wyświetlić wpływ aktywności na wysiłek aerobowy i wydolność beztlenową, wybierz Efekt treningu (Informacje o funkcji Training Effect).

  • Aby wyświetlić czas w każdej strefie tętna, wybierz Tętno (Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna).

  • Aby wyświetlić podsumowanie mocy biegowej, wybierz Moc biegowa.

  • Aby wybrać interwał i wyświetlić dodatkowe informacje o każdym interwale, wybierz Interwały.

  • Aby wybrać okrążenie i wyświetlić dodatkowe informacje o każdym okrążeniu, wybierz Okrążenia.

  • Aby wybrać zjazd na nartach lub snowboardzie i wyświetlić dodatkowe informacje o każdym zjeździe, wybierz opcję Zjazdy.

  • Aby wybrać serię ćwiczeń i wyświetlić dodatkowe informacje o każdej serii, wybierz Serie.

  • Aby wybrać dany ruch podczas ćwiczeń i wyświetlić dodatkowe informacje o każdym ruchu, wybierz Ruchy.

  • Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.

  • Aby wyświetlić wykres wysokości dla aktywności, wybierz Wykres wysokości.

  • Aby usunąć wybraną aktywność, wybierz Skasuj.

GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v9
Czerwiec 2024