Používání LED svítilny

VAROVÁNÍ

Zařízení může být vybaveno svítilnou, kterou lze naprogramovat na blikání v určitých intervalech. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví na zářivá či blikající světla, poraďte se svým lékařem.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u modelů Instinct® 2X Solar.

Použití svítilny může snížit životnost baterií. Chcete-li výdrž baterie prodloužit, můžete snížit jas.

 1. Přidržte tlačítko CTRL.
 2. Vyberte možnost Svítilna.
 3. Stisknutím tlačítka GPS svítilnu v případě potřeby aktivujte.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Jas nebo barvu světla upravíte pomocí tlačítek UPDOWN.

   TIP: Rychlým dvojitým stisknutím tlačítka CTRL pak můžete svítilnu s tímto nastavením kdykoli zapnout.
  • Pokud chcete nastavit vzorec blikání, přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Přerušovaně, zvolte požadovaný režim a stiskněte tlačítko GPS.

  • Pokud chcete zobrazit informace o nouzových kontaktech a nastavit svítilnu, aby blikala v nouzovém vzorci, přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Nouzový vzorec a stiskněte tlačítko GPS.
   UPOZORNĚNÍ

   Naprogramování svítilny na blikání podle nouzového vzorce neumožní kontaktovat vaším jménem nouzové kontakty ani služby první pomoci. Informace o nouzových kontaktech se zobrazí pouze v případě, že byly nakonfigurovány v aplikaci Garmin Connect™.

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023