Nastavení referenčního bodu

Referenční bod můžete nastavit tak, aby udával směr plavby a vzdálenost k poloze nebo směr k cíli.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Přidržte tlačítko CTRL.

   TIP: Referenční bod můžete nastavit i během nahrávání aktivity.
  • Na hodinkách stiskněte tlačítko GPS.

 2. Vyberte možnost Referenční bod.
 3. Počkejte, až hodinky naleznou satelity.
 4. Stiskněte tlačítko GPS a vyberte možnost Přidat bod.
 5. Vyberte polohu nebo směr k cíli jako referenční bod pro navigaci.

  Zobrazí se šipka kompasu a celková vzdálenost k cíli.

 6. Namiřte horní část hodinek požadovaným směrem.

  Pokud se od vytyčeného směru odchýlíte, kompas zobrazí směr a počet stupňů odchýlení.

 7. V případě potřeby stiskněte tlačítko GPS a výběrem možnosti Změnit bod nastavte jiný referenční bod.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023