Spuštění odpočítávače času

  1. Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko SET.
  2. Vyberte možnost Časovače.
  3. Zadejte čas.
  4. V případě potřeby zvolte možnost pro úpravu časovačů:
    • Pokud chcete po vypršení limitu stopky automaticky znovu spustit, stiskněte tlačítko UP a vyberte možnost Automaticky restartovat > Zapnuto.

    • Pokud chcete vybrat typ oznámení, stiskněte tlačítko UP a vyberte možnost Zvuk a vibrace.

  5. Stisknutím tlačítka GPS stopky spustíte.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023