Nastavení funkce úspory baterie

Funkce úspory baterie umožňuje rychlou úpravu nastavení systému tak, aby byla prodloužena výdrž baterie v režimu hodinek.

Funkci úspory baterie můžete zapnout v menu ovládacích prvků (Ovládací prvky).

 1. Podržte tlačítko MENU.
 2. Vyberte možnost Správce napájení > Úspora baterie.
 3. Výběrem možnosti Stav funkci úspory baterie zapněte.
 4. Vyberte možnost Upravit a zvolte některou z následujících možností:
  • Výběrem možnosti Vzhled hodinek aktivujete obrazovku s nízkou spotřebou, která se aktualizuje jednou za minutu.

  • Výběrem možnosti Telefon odpojíte spárovaný telefon.

  • Výběrem možnosti Srdeční tep na zápěstí vypnete funkci sledování srdečního tepu na zápěstí.

  • Výběrem možnosti Pulzní oxymetr vypnete snímač pulzního oxymetru.

  • Zvolením možnosti Podsvícení vypnete automatické podsvícení.

  Při každé změně nastavení hodinky zobrazí, kolik hodin kapacity baterie jste získali.

 5. Výběrem možnosti Upozornění na slabou baterii nastavíte zobrazení upozornění, když je baterie slabá.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023