Ovládací prvky

Menu ovládacích prvků vám umožňuje rychlý přístup k funkcím a možnostem hodinek. V menu ovládacích prvků můžete tyto volby přidávat a odebírat a měnit jejich pořadí (Úprava menu ovládacích prvků).

Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko CTRL.


Obrazovka menu ovládacích prvků

Ikona

Název

Popis

Budík

Budík

Zvolte, chcete-li přidat nebo upravit alarm (Nastavení budíku).

Výškoměr

Výškoměr

Zvolte pro otevření obrazovky výškoměru.

Alternativní časové zóny

Alternativní časové zóny

Zvolte pro zobrazení aktuálního denního času v dalších časových zónách (Přidání alternativních časových zón).

Applied Ballistics

Applied Ballistics

Zvolte pro otevření aplikace Applied Ballistics (Applied Ballistics).
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.

Funkce Assistance

Asistent

Zvolte pro odeslání žádosti o pomoc (Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance).

Barometr

Barometr

Zvolte pro otevření obrazovky barometru.

Úspora baterie

Úspora baterie

Zvolte pro aktivaci nebo deaktivaci funkce úspory baterie (Nastavení funkce úspory baterie).

Jas

Podsvícení

Zvolte pro nastavení jasu displeje (Změna nastavení obrazovky).

Přenos dat srdečního tepu

Sdílení srdeč​ního tepu

Zvolte pro zapnutí vysílání srdečního tepu do spárovaného zařízení (Přenos dat srdečního tepu).

Kompas

Kompas

Zvolte pro otevření obrazovky kompasu.

Nerušit

Nerušit

Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit, ve kterém je ztmavená obrazovka a jsou vypnuté výstrahy a upozornění. Tento režim můžete například používat při sledování filmů.

Najít můj telefon

Najít můj telefon

Zvolte pro přehrání zvukového upozornění na spárovaném telefonu, pokud je v dosahu Bluetooth®. Na obrazovce hodinek Instinct se zobrazí síla signálu Bluetooth, která se zvyšuje při přibližování k telefonu.

Svítilna

Svítilna

Zvolte pro zapnutí obrazovky k použití hodinek jako svítilny. Na hodinkách Instinct 2X Solar se rozsvítí LED svítilna.

POZNÁMKA: Tento ovládací prvek se na hodinkách Instinct 2X Solar nazývá Svítilna.

Uzamknout

Uzamknout tlačítka

Zvolte pro uzamknutí tlačítek k zabránění nechtěným stisknutím.

Fáze měsíce

Fáze měsíce

Zvolte pro zobrazení časů východu a západu měsíce a fází měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.

Hudba

Ovládání hudby

Zvolte pro ovládání přehrávání hudby na telefonu.

Noční vidění

Noční vidění

Zvolte pro snížení intenzity podsvícení, aby bylo možné používat brýle pro noční vidění, a vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Telefon

Telefon

Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí technologie Bluetooth a připojení ke spárovanému telefonu.

Vypnout

Vypnout

Zvolte pro vypnutí hodinek.

Referenční bod

Referenční bod

Zvolte pro nastavení referenčního bodu pro navigaci (Nastavení referenčního bodu).

Uložit polohu

Uložit polohu

Zvolte pro uložení aktuální polohy, abyste se k ní později mohli vrátit.

Synchronizace času

Nastavit čas pomocí GPS

Zvolte pro synchronizaci hodinek s časem vašeho telefonu nebo pomocí satelitů.

Režim spánku

Režim spánku

Zvolte, chcete-li zapnout nebo vypnout Režim spánku (Úprava režimu spánku).

Režim utajení

Režim utajení

Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí režimu utajení s vypnutou bezdrátovou komunikací a zabráněním ukládání a sdílení vaší polohy GPS.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Stopky

Stopky

Zvolte pro spuštění stopek (Použití stopek).

Přerušovaně

Přerušovaně

Zvolte pro zapnutí LED zábleskového světla svítilny. Můžete si vytvořit vlastní režim zábleskového světla (Nastavení vlastního zábleskového světla).

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Východ a západ Slunce

VÝCH./ZÁP. SLUN.

Zvolte pro zobrazení časů východu slunce, západu slunce a stmívání.

Synchronizovat

Synchroni​zovat

Zvolte pro synchronizaci hodinek se spárovaným telefonem.

Časovače

Časovače

Zvolte pro spuštění odpočítávače času (Spuštění odpočítávače času).

Peněženka

Peněženka

Zvolte pro otevření vaší peněženky Garmin Pay™ a zaplacení nákupů pomocí hodinek (Garmin Pay).

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023