Nastavení vlastního zábleskového světla

  1. Přidržte tlačítko CTRL.
  2. Vyberte možnost Přerušovaně > Vlastní.
  3. Stisknutím tlačítka GPS zapnete zábleskové světlo (volitelné).
  4. Vyberte možnost Upravit.
  5. K nastavení zábleskového světla můžete přejít pomocí tlačítka UP nebo DOWN.
  6. Stisknutím tlačítka GPS můžete procházet jednotlivé možnosti nastavení.
  7. Stisknutím tlačítka BACK volbu uložíte.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023