Applied Ballistics

VAROVÁNÍ

Účelem funkce Applied Ballistics je poskytnout přesné řešení elevace a korekce vlivu větru na základě profilů zbraní a střel a měření aktuálních podmínek. V závislosti na prostředí může docházet k rychlým změnám podmínek. Změny podmínek okolního prostředí, jako jsou nárazy větru nebo protivítr, mohou ovlivnit přesnost výstřelu. Řešení elevace a korekce vlivu větru jsou pouze doporučení vytvořená na základě vámi zadaných údajů do funkce. Odečítejte hodnoty často a pečlivě a po výrazných změnách podmínek okolního prostředí počkejte, dokud se nestabilizují. Vždy ponechejte bezpečnostní rezervu pro měnící se podmínky a chyby hodnot.

VAROVÁNÍ

Mějte vždy na paměti, na co míříte a co leží za vaším terčem. Teprve poté vystřelte. Pokud nevezmete v úvahu okolní prostředí, mohlo by dojít k poškození majetku, zranění nebo úmrtí osob.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelů Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.

Funkce Applied Ballistics® představuje zaměřovací nástroj pro střelbu na dlouhou vzdálenost s možností přizpůsobení podle vlastností pušky, ráže střely a různých podmínek prostředí. Můžete zadat parametry včetně větru, teploty, vlhkosti, vzdálenosti a směru palby.

Tato funkce poskytuje informace, které potřebujete ke střelbě dalekonosných projektilů, včetně posunu náměru, stranového nastavení a doby letu. Zahrnuje také vlastní modely křivky odporu pro váš typ střely. Více informací o této funkci najdete na stránce appliedballisticsllc.com. Popisy pojmů a datových polí najdete v dokumentu Glosář termínů Applied Ballistics.

POZNÁMKA: Abyste mohli odemknout všechny funkce Applied Ballistics, může být potřeba aktualizovat balistickou kalkulačku v aplikaci AB Synapse - Garmin (Aplikace AB Synapse - Garmin).
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023