Přenos dat srdečního tepu

Údaje o srdečním tepu můžete vysílat z hodinek a sledovat je na spárovaných zařízeních. Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.

TIP: Nastavení aktivity můžete přizpůsobit tak, aby se po zahájení aktivity automaticky začaly vysílat údaje o srdečním tepu (Nastavení aktivit a aplikací). Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge®.
 1. Vyberte možnost:
  • Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Snímače a příslušenství > Srdeční tep na zápěstí > Sdílení srdeč​ního tepu.

  • Podržením tlačítka CTRL otevřete menu ovládacích prvků a vyberte možnost Přenos dat srdečního tepu.

   POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti (Úprava menu ovládacích prvků).
 2. Stiskněte tlačítko GPS.

  Hodinky spustí přenos dat srdečního tepu.

 3. Spárujte hodinky se svým kompatibilním zařízením.
  POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin® liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.
 4. Stisknutím tlačítka GPS vysílání dat o tepové frekvenci zastavíte.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023