Úprava menu ovládacích prvků

V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit pořadí zkratek (Ovládací prvky).

  1. Podržte tlačítko MENU.
  2. Vyberte možnost Vzhled > Ovládací prvky.
  3. Vyberte zkratku, kterou chcete upravit.
  4. Vyberte možnost:
    • Výběrem možnosti Změna pořadí změníte pozici zkratky v menu ovládacích prvků.

    • Výběrem možnosti Odebrat zkratku z menu odeberete.

  5. Pokud chcete do menu přidat novou zkratku, vyberte možnost Přidat novou položku.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023