Změna nastavení obrazovky

 1. Podržte tlačítko MENU.
 2. Vyberte možnost Systém > Podsvícení.
 3. Vyberte možnost Noční vidění pro snížení intenzity podsvícení, aby bylo možné používat brýle pro noční vidění (volitelné).
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vyberte možnost Během aktivity.

  • Vyberte možnost Všeobecné použití.

  • Vyberte možnost Během spánku.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vyberte možnost Jas a nastavte úroveň jasu displeje.

   POZNÁMKA: Pokud povolíte režim nočního vidění, nelze upravovat úroveň jasu.
  • Vyberte možnost Tlačítka, aby se zapnula obrazovka při stisknutí tlačítka.

  • Vyberte možnost Alarmy, aby se zapnula obrazovka při upozornění.

  • Vyberte možnost Gesto, aby se zapnula obrazovka při zvednutí a otočení ruky, když se chcete podívat na zápěstí.

  • Vyberte možnost Odpočet, pokud chcete nastavit dobu, po jejímž uplynutí obrazovka zhasne.

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023