Přidání alternativních časových zón

Pomocí stručného doplňku alternativních časových zón si můžete zobrazit aktuální čas v jiných časových zónách. Můžete přidat až tři alternativní časové zóny.

  1. Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko SET.
  2. Vyberte možnost Alternativní časové zóny.
  3. Vyberte možnost Nová zóna.
  4. Vyberte časovou zónu.
  5. V případě potřeby časovou zónu přejmenujte.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023