Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance

UPOZORNĚNÍ

Funkce Assistance je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect™ za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Abyste mohli požádat o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, musíte nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin Connect (Přidání nouzových kontaktů). Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

  1. Podržte tlačítko CTRL.
  2. Jakmile ucítíte tři vibrace, tlačítko uvolněte, abyste aktivovali funkci Assistance.

    Zobrazí se obrazovka odpočtu.

    TIP: Před ukončením odpočítávání můžete výběrem možnosti Zrušit odeslání zprávy zrušit.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023