Garmin Pay

Funkce Garmin Pay™ umožňuje používat hodinky k nákupům v zařízeních, která tuto funkci podporují, prostřednictvím platebních karet spolupracujících finančních institucí.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Nastavení peněženky Garmin Pay

Do peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

 1. V aplikaci Garmin Connect™ vyberte menu Menu nebo Menu.
 2. Vyberte možnost Garmin Pay > Začínáme.
 3. Postupujte podle pokynů na displeji.

Placení hodinkami

Chcete-li pomocí hodinek platit za nákupy, musíte si nastavit alespoň jednu platební kartu.

Pomocí hodinek pak můžete platit v zařízeních, která tuto službu podporují.

 1. Podržte tlačítko CTRL.
 2. Vyberte možnost Peněženka.
 3. Zadejte čtyřmístné číselné heslo.
  POZNÁMKA: Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně, peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit v aplikaci Garmin Connect.

  Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.

 4. Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet, můžete výběrem možnosti DOWN kartu změnit.
 5. Během 60 sekund přiložte displej hodinek ke čtečce platebního terminálu.

  Po dokončení komunikace se čtečkou hodinky zavibrují a zobrazí symbol zaškrtnutí.

 6. Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci dokončete.
TIP: Když zadáte heslo správně, můžete během následujících 24 hodin platit bez jeho opětovného zadávání, pokud mezitím hodinky nesundáte. Jestliže hodinky sundáte nebo deaktivujete zápěstní snímač srdečního tepu, musíte při platbě kód zadat znovu.

Přidání karty do peněženky Garmin Pay

Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat až 10 kreditních či debetních karet.

 1. V aplikaci Garmin Connect vyberte menu Menu nebo Menu.
 2. Vyberte možnost Garmin Pay > Menu > Přidat kartu.
 3. Postupujte podle pokynů na displeji.

Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou kartu chcete použít.

Správa karet pro platby Garmin Pay

Jednotlivé karty můžete dočasně pozastavit nebo odstranit.

POZNÁMKA: V některých zemích mohou spolupracující finanční instituce některé funkce Garmin Pay omezit.
 1. V aplikaci Garmin Connect vyberte menu Menu nebo Menu.
 2. Vyberte možnost Garmin Pay.
 3. Zvolte kartu.
 4. Vyberte možnost:
  • Chcete-li dočasně pozastavit nebo zrušit pozastavení karty, vyberte možnost Pozastavit kartu.

   Chcete-li nakupovat prostřednictvím hodinek Instinct® 2, musí být karta aktivní.

  • Chcete-li kartu odstranit, vyberte možnost Odstranit.

Změna hesla pro funkci Garmin Pay

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete, bude nutné funkci Garmin Pay pro hodinky Instinct 2 resetovat, vytvořit nové heslo a znovu zadat údaje z karty.

 1. Na stránce zařízení Instinct 2 v aplikaci Garmin Connect vyberte možnost Garmin Pay > Změnit heslo.
 2. Postupujte podle pokynů na displeji.

Při příští platbě prostřednictvím hodinek Instinct 2 musíte zadat nové heslo.

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023