Nastavení budíku

Je možné nastavit více alarmů. Každý alarm lze nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.

  1. Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko SET.
  2. Vyberte možnost Alarmy.
  3. Zadejte čas alarmu.
  4. Vyberte možnost Opakovat a zvolte, kdy se má alarm opakovat.
  5. Vyberte možnost Zvuk a vibrace a zvolte typ oznámení (volitelné).
  6. Pokud chcete, aby se spolu s alarmem zapínalo podsvícení, vyberte možnost Podsvícení > Zapnuto (nepovinné).
  7. Vyberte volbu Označení a vyberte popis alarmu (volitelné).
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023